Foreldrebetaling

-Den nasjonale maksprisen er satt av regjeringen.
-Gratis kjernetid for 2-5 åringene. Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen dersom husholdningen har en samlet inntekt som er lavere enn 548500,- per år. 

Nasjonal ordning for for reduksjon i foreldrebetaling: Hvis maksprisen er høyere enm 6 prosent av den samlede inntekten i husholdningen kan det søkes om redusert foreldrebetaling til kommunen.

-Kostpenger 350,-/mnd. dekker alle tre måltidene i barnehagen. Les mer på Mat & MatOppskrifter

barnehageplass nasjonal maks pris 01.01.2020 Pris
1 barn 3135,00 kr
2 barn, søsken 5330,00 kr
mat (3 måltider) 350,00 kr