Foreldrebetaling

-Den nasjonale maksprisen er satt av regjeringen.
-Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen dersom husholdningen har en samlet inntekt som er lavere enn 541500,- per år.

-Kostpenger 350,-/mnd. dekker alle tre måltidene i barnehagen. Les mer på Mat & MatOppskrifter

Barnehageplass nasjonal maks pris 01.08.2019 Pris
1 barn 3040,00 kr
2 barn, søsken 5168,00 kr
Mat 3 måltider 350,00 kr