Foreldrebetaling

-Den nasjonale maksprisen er satt av regjeringen.
-Gratis kjernetid for 2-5 åringene. Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen dersom husholdningen har en samlet inntekt som er lavere enn 548500,- per år. 

- Du kan ha rett til lavere pris i barnehage . Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage. Mer informasjon om dette finner du på Bergen kommunes nettsider. 

link her: 

Bergen kommune - Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

-Kostpenger 350,-/mnd. dekker alle tre måltidene i barnehagen. Les mer på Mat & MatOppskrifter

Barnehageplass nasjonal maks pris 01.01.2022 Pris
1 barn 3315,00 kr
2 barn/søsken 5491,00 kr
mat (3 måltider) pris pr. barn 350,00 kr
Barnehageplass nasjonal maks pris 01.08.2022 Pris
1 barn 3050,00 kr
2 barn/søsken 5185,00 kr
mat (3 måltider) pris pr. barn 350,00 kr