Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et stort ord.

Det innlemmer mye og har vært en utfordring for oss å tilpasse barnehagen.

Det vi har kommet frem til er at vi ønsker å gi barna erfaringer som gir «mening og mestring»

 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.

Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. (R17)

 

 

 

 

Tenk globalt, gjør lokalt

 

 

 

 

For å kunne gi barna erfaringer med mening må vi først ta for oss det store bildet:

-          Klima og Miljø

 • Hva er energi?
 • Hvor kommer energi fra?
 • Hva bruker vi energi til?
 • Kan vi spare på energi?

-          Økonomi

 • Hvor kommer tingene vi kjøper fra?
 • Hvem lager tingene vi kjøper?
 • Hva skjer med tingene når de blir ødelagt?

-          Sosiale Forhold

 • Går alle på skole?
 • Hvor kommer all maten vår fra?
 • Hva skjer med oss om vi blir syk?
 • Kjenner vi noen som ikke har mat eller medisiner?

 

For at barna skal kunne se effekt av sine handlinger vil vi fokusere veldig lokalt, det vil si barnehagen, nærområdet til barnehagen og barnas nærområde der de bor.

Men vi vil også gå inn på «det store bildet» for å gi barna litt kunnskap om mennesker med andre levevilkår. Det å se og erkjenne at andre ikke har de samme mulighetene som oss, kan være med på å gi barna en økt forståelse og innsikt i hva det vil si å ta vare på ressurser og være takknemlig for det vi har, samt ønske å hjelpe andre.

Dette er noe vi ønsker å flette inn i den daglige samtalen, slik at vi setter det i kontekster som barna kan relatere seg til.

 

 

 

Vi har ikke som mål at dette prosjektet skal være revolusjonerende, vi har som mål å gi barna førstehåndserfaringer som gir mening og mestring, og som på sikt kan bidra til at de vil fortsette med dette og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme.

 -Lekefabrikken barnehage 2017-

 

 

 

For å motivere, inspirere og gjøre dette gøy har vi planlagt noen små prosjekter som går gjennom hele året:

 

Redd en banan; tenk på hvor mye mat som blir liggende igjen i kjøleskapsskuffen og på butikken og råtner til det blir kastet. Målet med «Plukk en banan» er at barna skal ha fokus på å ta dette med seg hjem fra butikken eller fra hjemmet og til barnehagen før det blir kastet. Brune bananer gjør seg nemlig utmerket i pannekaker eller banankake. På den måten kan vi hjelpe til at det er en banan mindre som blir kastet. (evt. også andre frukter/grønnsaker)

Plukk tre; målet med dette er at vi plukker med oss minst tre biter med søppel vi finner på veien til/fra barnehagen og når vi går på tur. På den måten kan vi forhindre at lumske plastbiter og emballasje feilaktig blir tatt for å være mat av dyr og fugler.

Kildesortering; vi lager kildesorteringsstasjon med beholdere for plast, metall, glass, papir, restavfall og matavfall, slik at vi kan hjelpe til med å få avfallet dit det hører hjemme og på den måten lære hva som skjer med det vi kaster.

-  Plantekasser; vi prøver å plante poteter, gulrøtter, urter, tomater og andre ting vi spiser i barnehagen. På den måten vil vi lære barna hva som må til for at grønnsakene skal vokse og for at vi skal kunne spise dem. Hver uke vil en gruppe barn ha ansvar for vanning og tilstandsrapport på plantene.

Matlaging ute; naturen må passes på, men den må også nytes. Vi vil prøve å lage mat når vi er på tur. Enten det er lapskaus på stormkjøkken eller brød på pinne og bål.

Biehotell; vi har alle hørt mye om at biene nå er utrydningstruet på grunn av at de mister «husene» sine, det vil si åker og eng. Dersom vi mister biene vil også enkelte plantearter som er avhengig av bestøvning forsvinne, og det vil ikke vi være med på. Vi åpner derfor opp et 4 stjerners hotell i fabrikkgaten, med resepsjon og frokostbuffe.

Lekesykehus; en gang i året skal vi ha lekesykehus hvor vi puster liv i gamle leker som ellers ville gått i søpla. Kanskje bamsen trenger et nytt øye, eller brannbilen mangler et dekk, vi kan ikke garantere at det kan fikses, men vi kan i hvert fall gjøre et forsøk.

-  Byttedager; har du en fleecedress som har blitt for liten, men ingen som kan arve         den? Bytt den bort. Kanskje støvlene i størrelse 23 som har blitt for små kan passe til noen andre? Vi vil åpne opp for at dere som foreldre kan ta med plagg i barnehagen med den hensikt å bytte med noen andre.  Vi henger opp og stiller ut og legger til rette for byttedager.

BozzBot & Superpose; kunstfaglig prosjekt som tar for seg problemstillinger med               søppel i naturen.

Dramaforløp Tussekongen og kampen mot miljøsvina

 

 

 

 

 

 

Her er noen av instagramprofilene og nettstedene hvor vi har hentet informasjon og inspirasjon:

-  @spisoppmaten

- www.beeorganic.no

- www.avfallspyramiden.no

- www.natursekken.no

- http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal

 

 

 

 

Grønne tanker - glade barn

Psykisk helse i barnehagen

Fundamentet for en god psykologisk helse legges i tidlig alder, for allerede fra de første leveårene gjør barna seg opp positive og negative tanker som følger de hele livet.

WHO sin definisjon på god psykisk helse er:

” En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan arbeidet på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre, og i samfunnet.”

 

Normale stressituasjoner for barn i barnehagen kan være tilvenning i barnehagen, overgangssituasjoner, overgang fra liten til stor avdeling og situasjoner hvor barnet står i fokus (samlingsstunder, leker, ordensbarn, utfordringer ved å prøve nye ting)

For å hjelpe de barna som blir engstelige og stresset i slike situasjoner er det viktig å skape gode rammer. Barna må føle seg verdifulle, hørt og sett, samtidig som de må utfordres til å prøve ting de synes er skummelt. Barna trenger støtte til å skille mellom farlige- og ikke farlige situasjoner og støtte til å bryte ut av mønsteret.

Barnehageansatte, foreldre og andre voksne i barnas liv, skal være støtten barnet trenger for å komme gjennom vanskelige situasjoner. Vi må være voksne som tør å stå i de vanskelige situasjonene, vi må tørre å høre deres tanker og følelser og møte de der de er. Ved å møte barna der de er, mener vi at vi skal anerkjenne barnas følelser og vise interesse for det som skjer i deres liv. Som voksne skal vi også gi de verktøy slik at de kan uttrykke seg på gode måter og sette ord på egne tanker, følelser og handlinger.

Vi må huske på at det er lettere for barna å uttrykke sine følelser hvis vi voksne også gjør det.

 «Tålmodighet er en muskel som kan trenes»

Et av verktøyene vi bruker i barnehagen er Grønne tanker – Glade barn. Dette er en hjelpepakke utviklet av organisasjonen Voksne for barn, som i tillegg tilbyr hjelp og rådgivning direkte til foreldre og andre voksne som lurer på noe, eller er bekymret for et barn.

Organisasjonen Voksne for barn ønsker:

-  Å sikre barn og ungdom de beste forutsetninger

 for å voksne opp i trygge og gode omgivelser

-   Innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov.

-  Gi barn læring som styrker deres psykiske helse.

-  Å hjelpe voksne som har bekymringer for barn.

 

  www.vfb.no/radgivning

Grønne tanker – Glade barn

Hensikten med dette er å stimulere barnas tanke- og følelse bevissthet.

 Å utvikle et vokabular og trygghet for å uttrykke tanker og følelser som barn, kan få stor betydning gjennom hele livet. Det vi ønsker å oppnå ved å bruke Grønne tanker – Glade barn, er at barna skal lære å gjenkjenne følelser både hos seg selv og andre.

Materiellet som blir brukt i samlingsstund er en Flipover, bøker og rød/grønn bamse. Den røde bamsen står for de negative og vonde tankene, den grønne bamsen representerer tanker som er hjelpsomme og skaper glede og trivsel. Alt materiell som blir brukt er ment som hjelp til å engasjere barna til samtale og gode forslag til hvordan man kan få det bedre med seg selv.

 

 

 

Solfrid Raknes, psykologspesialist og utvikler av Psykologisk førstehjelp for barn, har disse konkrete rådene å komme med:

 • Hjelp barnet å kjenne igjen egne følelser.
 • Ikke si: vær ikke redd! Men anerkjenn frykten og tilby hjelp til å overvinne den. Da blir det lettere for barnet å overvinne frykten.
 • Lær barnet å snakke positivt, oppmuntrende og støttende til seg selv i vanskelige situasjoner.
 • Snakk sammen om fine ting som har skjedd i løpet av dagen.
 • Legg til rette for gode relasjoner og positive opplevelser med voksne omsorgspersoner. Da er det lettere for dem å gå til voksne for å få hjelp når de trenger det.
 • Legg til rette for at barna kan få venner, og la dem ha med venner hjem. Venner gjør barnet ditt sterkere rustet til å takle motgang.
 • Gode opplevelser trenger ikke være store. Sett av tid til små, gode hverdagsopplevelser.
 • Oppmuntre til selvstendighet og gi barnet oppgaver det kan mestre.
 • Hjelp barnet til å mestre lek og samspill. Mestring i lek gjør barnet tryggere i møtet med motgang senere.
 • Lær barnet at motgang er noe vi kan bruke for å bli sterkere. Livet er ikke bare lett og man får ikke alltid som fortjent.
 • Du kan ikke unngå at barnet ditt får vonde opplevelser, men du kan påvirke hvordan barnet takler dem.
 • Bruk hverdagen til å vise barnet hvordan du går fra å bli styrt av RØDTANKER til GRØNNTANKER. Episoder som for eksempel at du blir irritert på deg selv for å ha glemt å kjøpe melk eller lagt igjen nøklene. Si høyt dine RØDTANKER og hva du føler, la deretter GRØNNTANKENE få overtaket og vis barnet ditt hvordan du roer deg.

 

 

Her er noen av verktøyene vi bruker,

 dette er også verktøy dere som foreldre kan bruke hjemme

 

Salaby barnehage: Grønne tanker – glade barn

Her ligger del oppgaver og situasjoner vi snakker med barn om.

 

Flipover og bok med bamser:

Samlingsstund materialet vi bruker i mindre grupper. Det er også en bok med forskjellige historier, hvor vi snakker om hvilke tanker som kommer frem, og hvordan vi eventuelt kan tenke annerledes for å løse situasjonen bedre.

 

” Glade maur”:

App til telefon og Ipad. Her er det ulike oppgaver barna skal løse. Appen viser barna i Maurtua barnehage og deres hverdag.

Dette er en gratis app som kan stilles inn på ulike språk

 

Hjelpehanda:

Er et verktøy som hjelper oss å sette ord på tanker og følelser.

De ansatte i Lekefabrikken Barnehage har vært på kurs

for å lære å bruke disse verktøyene