SLIK SØKER DU....


Lekefabrikken Barnehage er med i samordna opptak for Bergen Kommune.

For å søke barnehage plass må dette gjøres elektronisk via Bergen Kommune sine hjemmesider.
Klikk deg inn på

https://bergen.ist-asp.com/bergenpub/login.htm 


Du finner Lekefabrikken Barnehage under Årstad bydel

Opptakskrets
1. Ansatte og leietakere i Luna Eiendom og
    G.C Riebers Eiendoms lokaler
2. Alle bosatt i Bergen Kommune

For å få riktig priorietering er det viktig at dere svarer på tilleggsspørsmålene i søknaden; arbeidssted, opptakskrets.
Søkes det om plass til søsken som allerede går i barnehagen må dere sende bekreftelse til kommunen, slik at vi får barna inn på riktig sted i listene våre.

Kontakt oss gjerne dersom det er noe vi kan være til hjelp med