SØK BARNEHAGEPLASS

https://www.bergen.kommune.no/barnehageplass 

Alle som søker barnehageplass må legge inn søknad i kommunens nye opptakssystem VIGILO.

Dette gjelder alle som ønsker å ha en aktiv søknad i systemet, uavhengig om du har søkt tidligere eller ikke.

Søknadsprosessen

- Vigilo åpnes for søknader 6/2-2019

- Søknadsfrist hovedopptak 28/3-2019 

Kontakt barnehagen dersom du har spørsmål vedrørende ledige plasser, venteliste, eller selve søknadsprosessen.

 

Du finner Lekefabrikken Barnehage under Årstad bydel

 

 

Opptakskrets
1. Ansatte og leietakere i Luna Eiendom og
    G.C Riebers Eiendoms lokaler
2. Alle bosatt i Bergen Kommune


Se barnehagens Vedtekter


Er du søker med prioritering på bakgrunn av arbeidsplass, legg inn navn på arbeidsgiver og adresse som en kommentar i søknaden. I tillegg ber vi om at dere sender epost til barnehagen.


Søkes det om plass til søsken som allerede går i barnehagen må dere sende bekreftelse til kommunen, slik at vi får barna inn på riktig sted i listene våre.

Kontakt oss gjerne dersom det er noe vi kan være til hjelp med