2017-2018

Fredag 22. september      -2017  

Fredag 13. oktober          -2017 (uke 41, skolens høstferie)

Fredag 10. november      -2017

Fredag   2. mars              -2018  (uke 9, skolens vinterferie)

Fredag 18. mai                -2018

Barnehagen holder helt stengt på planleggingsdagene.

(Endringer kan forekomme, men det vil bli gitt beskjed godt tid i forkant)