2020/2021

 

Fredag   9. oktober -2020 (uke 41, skolens høstferie)

Fredag   6.november-2020

Fredag   5.mars -       2021  (uke 9, skolens vinterferie)           

Fredag  14.mai -        2021                     

Fredag ..  dato ikke avklart             

Barnehagen holder helt stengt på planleggingsdagene.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være variasjoner fra skoler og barnehager når det gjleder planleggingsdager.
(Endringer kan forekomme, men det vil bli gitt beskjed godt tid i forkant)