2020/2021

 

Fredag   9. oktober -2020 (uke 41, skolens høstferie)

Fredag   6.november-2020

Fredag   5.mars -       2021  (uke 9, skolens vinterferie)           

Fredag  23.april -        2021  

Fredag  14.mai -        2021                     

           

Barnehagen holder helt stengt på planleggingsdagene.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være variasjoner fra skoler og barnehager når det gjelder planleggingsdager.
(Endringer kan forekomme, men det vil bli gitt beskjed godt tid i forkant)

2021/2022

I løpet av barnehageåret er det 5 planleggingsdager

Datoer kommer

 

 

Barnehagen holder helt stengt på planleggingsdagene.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være variasjoner fra skoler og barnehager når det gjelder planleggingsdager.
(Endringer kan forekomme, men det vil bli gitt beskjed godt tid i forkant)