Ansatte

Siri Namtvedt

 • Styrer assistent/Pedagogisk leder
 • Bachelor Hib 2007
 • Videreutdanning i veiledning 2014/2015
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • Sertifisert ICDP-foreldreveileder (ICDP-International Child Development Program)
 • Ansatt siden 2008

Irlin Søvde

 • Barnehagelærer
 • Bahelor HiB 2008
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • Videreutdanning veiledning 2018/2019
 • Ansatt siden 2014

Frida Sandberg

 • Barnehagelærer 
 • Bachelor HiB 2016
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • videreutdanning veiledning 2019-2020
 • Ansatt siden 2016

Karianne B.Lygre

 • Barnehagelærer
 • Bachelor Hvl 2018
 • Ansatt 2019

Ann Kristin Haugan

 • Barne- og ungdomsarbeider 
 • Ansatt siden 2015

Marlyn S.Nordnes

 • Pedagogisk medarbeider 
 • Ansatt siden 2013

Øyvind Gjervik

 • pedagogisk medarbeider
 • Ansatt siden 1998

Therese Bishop

 • Pedagogisk medarbeider
 • ansatt siden 2019

Marita Myren

 • Pedagogisk medarbeider
 • ansatt siden januar 2020

Stian Jakobsen

 • Vikar
 • siden 2010