Ansatte

Siri Namtvedt

 • Styrer assistent/Pedagogisk leder
 • Bachelor Hib 2007
 • Videreutdanning i veiledning 2014/2015
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • Sertifisert ICDP-foreldreveileder (ICDP-International Child Development Program)
 • Ansatt siden 2008

Ann Kristin Haugan

 • Barne- og ungdomsarbeider 
 • videreutdanning "Barn med særskilte behov" 2019/2021, Høyskolen kristiania
 • Ansatt siden 2015

Andreas Kimer

 • Barnehagelærer
 • Bachelor HVL 2018
 • Ansatt siden mai 2021

Ida-Mari Agdal

 • Barnehagelærer
 • Bachelor NLA 2019
 • svangerskapsvikariat okt 2021- mars 2022

Malena Skjelnes Tveit

 • Barnehagelærer
 • Bachelor HVL 2021
 • svangerskapsvikariat Juni 2021- mars 2022

Marlyn S.Nordnes

 • Pedagogisk medarbeider 
 • Ansatt siden 2013

Øyvind Gjervik

 • pedagogisk medarbeider
 • Ansatt siden 1998

Therese Bastiansen

 • Pedagogisk medarbeider
 • ansatt siden 2019

Marita Myren

 • Pedagogisk medarbeider
 • 80%
 • ansatt siden januar 2020

Stian Jakobsen

 • Pedagogisk medarbeider
 • siden 2010

Cathrine Sakkariassen

 • pedagogisk medarbeider
 • 60 %
 • Ansatt siden mars 2021

Frida Sandberg

 • BARSELPERMISJON  mars 2022
 • Barnehagelærer 
 • Bachelor HiB 2016
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • videreutdanning veiledning 2019-2020
 • Ansatt siden 2016

Karianne B.Lygre

 • BARSELPERMISJON
 • Barnehagelærer
 • Bachelor Hvl 2018
 • Ansatt 2019