Ansatte

Siri Namtvedt

 • Styrer assistent/Pedagogisk leder
 • Bachelor Hib 2007
 • Videreutdanning i veiledning 2014/2015
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • Sertifisert ICDP-veileder (ICDP-International Child Development Program)
 • Ansatt siden 2008

Irlin Søvde

 • Pedagogisk leder
 • Bahelor HiB 2008
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • Videreutdanning veiledning 2018/2019
 • Ansatt siden 2014

Frida Sandberg

 • Barnehagelærer 
 • Bachelor HiB 2016
 • Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet
 • videreutdanning veiledning 2019-2020
 • Ansatt siden 2016

Karianne B.Lygre

 • Barnehagelærer
 • Bachelor Hvl 2018
 • Ansatt 2019

Ann Kristin Haugan

 • Barne- og ungdomsarbeider 
 • Ansatt siden 2015

Øyvind Gjervik

 • pedagogisk medarbeider
 • Ansatt siden 1998

Marlyn S.Nordnes

 • Pedagogisk medarbeider 
 • Ansatt siden 2013

Therese Bishop

 • Pedagogisk medarbeider
 • ansatt siden 2019

Charlotte Hersvik Dahl

 • STUDIEPERMISJON 2018-2020
 • Pedagogisk leder
 • Bachelor HiB 2012
 • Videreutdanning i veiledning 2016/2017
 • Ansatt siden 2012
 • Har trenerkurs 1 fra Hordaland gymnastikk og turnkrets, tidligere trener for konkurransegymnaster ved Bergens turnforening
 •  Praksislærer for barnehagelærerstudenter ved Høyskolen på Vestlandet